Zicht op sociale veiligheid

PSA check - Geeft inzicht in sociale veiligheid
Ook al lijkt de bedrijfscultuur binnen een organisatie nog zo prettig, in elke organisatie kan psychosociale arbeidsbelasting (PSA) voorkomen. Het is één van de grootste bedrijfsrisico’s. Niet voor niets is een werkgever verplicht een beleid op te stellen ter voorkoming of beperken van PSA.

Een logische eerste stap is te inventariseren in hoeverre medewerkers PSA ervaren. Hiervoor kun je gebruik maken van onze PSA-check. Zo’n inventarisatie c.q. anoniem onderzoek kan ook ingezet worden als een nulmeting.

De PSA-check is gericht op pesten, agressie en geweld, discriminatie en (seksuele)intimidatie. Daarnaast kan de inventarisatie uitgebreid worden met de beleving over de arbeidsbelasting.

De PSA-check is er al voor € 99,- (voor organisaties tot 150 medewerkers)!

Aan deze website wordt gewerkt. Nu alvast meer informatie of een check uitvoeren?

Mail naar info@psacheck.nl of bel 033-2094005
PSAcheck is een onderdeel van het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen